Under construction
FORMULÁR - žiadosť o poistenie skippera a posádky SK
FORMULÁR - žiadosť o poistenie skippera a posádky CZ
FORMULÁR - žiadosť o nezáväzné vypracovanie ponuky na poistenie plavidlaZoznam dokladov potrebných k likvidácii poistnej udalosti:

  1. Faktúru – účet v origináli
  2. Doklad o úhrade
  3. Podrobný popis priebehu udalosti v angličtine (nemčine), podpísaný všetkými členmi posádky
  4. Zmluvu o prenájme
  5. Zoznam členov posádky
  6. Bankové údaje v tvare IBAN a SWIFT