YACHT-POOL Slovensko,
YACHT POOL Slovensko

ŽÁDOST O POJIŠTĚNÍ skippera a posádky

Platnost pojištění je 12 měsíců od zvoleného data začátku pojištění

(* nepovinné pole)

POJIŠTĚNEC (kapitán)
Jméno:
Příjmení:
Ulice
Město / PSČ /
Telefon:
E-mail:

POJIŠTĚNÍ ZODPOVĚDNOSTI KAPITÁNA / SKIPPER RELIABILITY INSURANCE
V souladu se všeobecnými pojistnými podmínkami AHB zde a speciálními podmínkami YACHT-POOL zde.
Nežádám
Pojistné krytí: Pojistné plachetnice: Pojistné motorové lodě:
€ 5,00 Mio. 97 € 160 €
€ 7,00 Mio. 116 € 179 €
€ 10,00 Mio. 147 € 211 €
Pojištění pro kapitány motorových lodí automaticky zahrnuje pojištění kapitána plachetnic. Pro kapitány mot. lodí s max .rychlostí do 10 km/hod platí sazba jako na plachetnice. Škody na majetku z důvodů hrubé nedbalosti jsou pojištěny na max. € 1,00 M io / rok. .

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEHODY / ACCIDENT INSURANCE
V souladu se všeobecnými pojistnými podmínkami AUB zde a speciálními podmínkami YACH-POOL tu.
Pojistné krytí
Nežádám
Invalidita: Záchranné práce: Smrt: Pojistné:
€ 155 000,- € 60 000,- € 77 000,- 42 €
€ 230 000,- € 60 000,- € 77 000,- 97 €
€ 380 000,- € 60 000,- € 77 000,- 150 €
€ 510 000,- € 60 000,- € 77 000,- 213 €
€ 770 000,- € 60 000,- € 77 000,- 318 €
Pojištění pro kapitány motorových lodí automaticky zahrnuje pojištění kap. plachetnic. Pro kap. mot. lodí s max.rychlostí do 10 km / hod. platí sazba jako na plachetnice. Škody na majetku z důvodu hrubé nedbalosti jsou pojištěny na max. € 1,00 Mio / rok

Poistné: Nežádám
Pojištění depozitu nezbavuje klienta povinnosti složení depozitu podle smlouvy o nájmu lodě a úhrady případné vzniklé škody. Klient si následně uplatní škodu prostřednictvím YACHT POOL zasláním žádosti včetně potřebných dokladů, uvedených na stránkách www.yacht-pool.sk

Pojištění je platné po dobu platnosti pojištění (1 rok) na všechny chartery, kde je pojištěnec uveden jako kapitán v charterové smlouvě.

Uvedené sazby neplatí na pojištění depozitu při regatách – podléhá specielním podmínkám. Pro pojištění žádejte formulář „C“.

Pojištění STORNA NÁJMU / CHARTER CANCELLATION INSURANCE:
V souladu se Speciálními poistními podminkami YACHT-POOL pro Pojištění storna nájmu zde.
Pojištění kryje riziko odstoupení od nájmu v případě hospitalizace a úrazu. Platí jen pro kapitána plavidla. Platné je jen na období chartru, na rozdíl od ostatních druhů pojištění.

Na požadavky přesahující hodnotu 10 000 € je nutné požadovat specielní podmínky u YACHT-POOL. Minimální výše pojistné částky je 40 € bez ohledu na výši krytí. Pojištění neplatí při chronické nemoci a nemoci, která vypukla před uzavřením pojištění.
Datum chartru vyplnit jen jestli žádáte pojištění storna.
Prenájem jachty od: do:
Hodnota pronájmu:
Hodnota pojištění: (4,9% z celkové částky)

ZAČÁTEK A TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ
Zvolený začátek pojištení: 12:00 poledne
Jméno / podpis (podpis při e-mail žádosti není potřebný)
Místo:
Datum:
Platnost pojištění je 12 měsíců a neobnovuje se automaticky.

PLATBA:
Vaše pojištění vstupuje v platnost doručením žádosti elektronicky a přijetím úhrady pojistného v plné výši na uvedená čísla účtu (v dalším kroku).

Zaškrtnutím potvrdzuji, že sem byl obeznámen a souhlasím se spracovaním osobních údajú společností YACHT-POOL GmbH za účelem spracování nabídky.
Chci být informován o nejnovějších akcích a nejlepších nabítkách - souhlasím s elektronickým zasíláním newsletteru max. ľ x měsíčne na adresu uvedenou ve formuláři (nepovinné pole). Souhlas je možné kdykoli odvolat.
Bezpečnostní otázka - napište název hlavního města České republiky: