Posledného pohryzie pes…


„..A tým posledným je skiper, teda kapitán plavidla.  Aspoň čo sa týka  zodpovednosti za škody spôsobené vedením plavidla. Toto riziko si ale málokto uvedomuje, „hovorí Dr. Friedrich Schöchl, zakladateľ spoločnosti Yacht-Pool, ktorá sa špecializuje na poistenie jachtárov už od roku 1976.

Aktívne sa venoval jachtingu, ale aj stavbe lodí a naviac, dlhé roky pracoval na vedúcich pozíciách  vo finančníctve.  Ako jachtár vnímal  riziká, ktoré pri prenájme lodí skiperi bežne podstupujú, ako aj ich znevýhodnenú pozíciu v prípadných sporoch s prenajímateľmi lodí  alebo s poisťovňami, v ktorých sú chartrové lode poistené.

Spojil svoje  právnické vzdelanie a praktické skúsenosti a s tímom profesionálov  vytvoril produkty  šité na mieru a reálne potreby jachtárov. V roku 1976 vznikla spoločnosť  Yacht-Pool, ktorá dnes predstavuje špičku v oblasti poistenia v jachtingu, v poistení chartru a plavidiel.

Poisťovňa je vždy pri tom, keď sa láme chlieb a informácie priamo zo zdroja sú preto veľmi cenné.  Aké sú teda  možné riziká a ako ich minimalizovať? Na otázky odpovedá Dr. Schöchl:

 Yacht-Pool a iné poisťovne odporúčajú nájomcom lodí, t.j. chartrovým skiperom špeciálne poistenie. Jedným z nich je poistenie zodpovednosti skipera. Je takéto poistenie naozaj potrebné? Nezaručujú  chartrové zmluvy, že na jachtu je uzatvorené  poistenie zodovednosti voči tretím osobám?

Dr. Schöchl: Z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú  plavidlom  tretím osobám sú hradené  finančné škody vyplývajúce z nárokov tretích osôb . Existuje však viacero krajín, v ktorých nie je povinnosť uzavrieť takéto poistenie zodpovednosti za škodu a tým pádom sa môže stať, že si prenajmeme nepoistenú loď. Rovnako sa v jednotlivých krajinách líši aj výška predpísaneho minimálneho poistného krytia. Tá je často nedostačujúca pre likvidáciu reálnych škodových udalostí.Stretli sme sa aj s prípadmi, keď majiteľ plavidla neuhradil, napríklad kvôli dočasnej insolventnosti, poistné včas. V zmysle poistných podmienok môže poisťovateľ v takomto prípade byť oslobodený od poskytnutia poistného plnenia. Tým vzniká závažné skryté riziko, ktorému sa vystavuje skiper aj celá posádka.  V praxi sa to skutočne stáva, čo je evidentné zo zoznamov dlžníkov poisťovní.Skiper je tak osobne a neobmedzene vystavený nárokom, ktoré si uplatňujú poškodení , či už ide o škody na zdraví alebo na majetku, ktoré iným svojim zavinením spôsobí.

O akých sumách zo zodpovednosti za škodu sa tu bavíme?

Dr. Schöchl: Toto riziko by nemalo byť podceňované, pretože obzvlášť v prípade ujmy na živote a zdraví dosahujú sumy zo zodpovednosti za škodu takú výšku, ktorá by pre mnohých skiperov znamenala finančné zruinovanie. Napríklad naša spoločnosť ponúka poistenie  zodpovednosti skipera  s poistnou sumou minimálne 5 miliónov eur, čo možno v prípade bežných nájmov lodí považuvať za plne dostačujúce.

A čo prípadné osobné ​​poistenie zodpovednosti za škody?

Dr. Schöchl: Súkromné ​​poistenie zodpovednosti sa  väčšinou nevzťahuje na riziká vyplývajúce z vedenia rekreačného plavidla. Práve pre krytie týchto rizík vzniklo špeciálne poistenie zodpovednosti pre chartrového skipera.

Viac informacii o poisteni zodpovednosti skipera a ďaľšich poistných produktoch ušitých na mieru a potreby skiperov najdete na našich strankach www.yacht-pool.cz alebo www.yacht-pool.sk.