10 DŮVODŮ, PROČ JE YACHT-POOL JEDNIČKA V POJIŠTĚNÍ CHARTERU (CZ)


40 let jsme spolehlivým partnerem a expertem v pojistění 
skipperu a posádky.

 

1. VÍCE NEŽ 40 LET ZKUŠENOSTÍ
Nezávislou pojišťovací společnost Yacht-Pool založil v roce 1976 Dr. F. Schöchl. Jako první definovala rizika a standardy pojištění skipperů charterových lodí. Podmínky neustále inovuje, aby splňovaly aktuální požadavky  trhu a vyplňovaly mezery v pojistném krytí. I v této oblasti patří k lídrům v mezinárodním měřítku. Je etablovaným a uznávaným partnerem pojišťoven, skipperů a poskytovatelů charteru.

2. TÝM PROFESIONÁLŮ NA VAŠÍ STRANĚ

Yacht-Pool pojištění vytvořili jachtaři pro jachtaře tak, aby pokrývalo reálná rizika spojená s charterem lodí. Yacht–Pool vznikl jako „seskupení“ („pool“) skipperů, které tvoří protiváhu silným anonymním pojišťovnám. Naši přední odborníci na jachtařské právo a pojištění pracují pro Vás.3. KOMPLEXNÍ NABÍDKA POJIŠTĚNÍ
Pojištění kauce pokrývá jen menší a „snadněji únosnou“ část rizika – škodu na plavidle, které jste si pronajali. Opravdu velké škody přesahující výši kauce, které způsobíte například hrubým zanedbáním povinností, anebo škody způsobené Vaším zaviněním na jiném plavidle pojištění kauce nepokrývá. Pro tento případ budete potřebovat pojištění odpovědnosti. Stejně tak pojištění kauce nekryje ani náklady za poskytnuté záchranné práce, ty pokrývá pojištění pro případ nehody. Kolize a pochybení při provozu charterových lodí bohužel často přinášejí rozsáhlé a různorodé škody, proto jsme vytvořili komplex vzájemně provázaných pojištění.4. „ŽÁDNÉ MEZERY“ V POJIŠTĚNÍ KAUCE
Při poškození Vaší charterové lodi mohou nastat nespočetné škody, které není možné vyjmenovat – a proto to ani neděláme. Z pojištění kauce je vyloučený pouze motor (za jeho stav zodpovídá provozovatel plavidla) a spinakr. Všechny ostatní Vámi zaviněné škody na Vaší charterové lodi (včetně pomocného člunu) pojištění kryje!

5. JSME TU PRO VÁS ONLINE A NON-STOP
Pojištění můžete uzavřít prakticky obratem – online. Nastala u Vás pojistná událost? Jsme Vám k dispozici non-stop, i o víkendu.

6. RYCHLÉ ZPRACOVÁNÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ
Díky našim mnoholetým zkušenostem řešíme likvidaci pojistných událostí po předložení potřebných dokumentů opravdu promptně. Zkušenosti našich klientů hovoří za nás.

7. PLATNOST POJIŠTĚNÍ JE 12 MĚSÍCŮ
(KROMĚ POJIŠTĚNÍ STORNA)

Můžete si směle pronajmout loď v době následujících 12 měsíců, kdekoliv a s jakoukoliv posádkou. Vaše pojištění je platné.

8. PLATNOST BEZ TERITORIÁLNÍHO OMEZENÍ
Pojištění kauce platí i mimo Evropu (celosvětově).

9. FÉROVÁ CENA POJIŠTĚNÍ
Ne každé „naoko“ levnější pojištění je opravdu levné a výhodné. Porovnejte si výši spoluúčasti, výši pojistného krytí a délku platnosti pojištění. Je levnější pojištění vážně vždy výhodné?

10. ŘEŠÍME VAŠI OCHRANU GLOBÁLNĚ
Vypracovali jsme „FAIRTRAG“ („FÉRcharterovou smlouvu) mezi poskytovatelem charteru a klientem. Klient v tomto vztahu většinou tahá za „kratší konec“ a podepisuje nevýhodné podmínky. Náš standardizovaný, právníky vypracovaný návrh charterové smlouvy právě toto ošetřuje. Vyžádejte si ho od svého agenta! Buďte chránění před nekorektními body smluv a jejich důsledky.

YACHT-POOOL DOPORUČUJE:
Dříve než uzavřete pojištění skippera charterové lodě, zvažte následující fakta:
1) „Mind the gap“ – pozor na mezery v pojistném krytí! „Seznam“ vyjmenovaných pojištěných položek je vždy krátký. Seznam nepojištěných položek může být neporovnatelně delší. Opravdu dobré je jen úplné krytí rizik.
2) Nedívejte se jen na cenu pojištění, podívejte se na reálné náklady. Vysoká spoluúčast a nízké krytí Vás v konečném důsledku mohou vyjít pořádně draho.
3) Využijte výhody časové a teritoriální platnosti pojištění. Pokud je pojištění limitované pouze pro jeden charter, na jednu loď a jednu posádku, může být v konečném důsledku neekonomické!
4) Zeptejte se na zkušenosti a klientský servis! Neexperimentujte! Pojištění skipperů, a likvidace škod obzvlášť, je velmi specifický produkt a vyžaduje dlouholeté zkušenosti v jachtařské a charterové branži.