Formulár pre poistenie chartru a skippera

V nasleduj[com formulári si môžete vybrať z týchto poistení

  • POISTENIE ZODPOVEDNOSTI SKIPPERA
  • POISTENIE PRE PRÍPAD NEHODY
  • POISTENIE DEPOZITU CHARTROVANEJ LODE
  • POISTENIE STORNA NÁJMU

TENTO FORMULÁR JE URČENÝ VÝLUČNE PRE KLIENTOV S TRVALÝM POBYTOM NA ÚZEMÍ SLOVENSKA, pokiaľ máte pobyt na území Českej republiky, použite prosím formulár na stránke YACHT-POOL.CZVyplnením žiadosti o poistenie skippera a posádku súhlasím, aby moje osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, emailová adresa a telefonický kontakt boli spracúvané spoločnosťou YACHT-POOL s.r.o. a DEUTSCHER YACHT-POOL Versicherungs-Service GmbH. Schützenstr. 9 Ottobrunn 85521, Germany v rámci plnenia predzmluvných vzťahov. Súhlas je daný do času spracovania zmluvy. Bol som informovaný, že v prípade uzatvorenia poistnej zmluvy je právnym základom spracúvania osobných údajov plnenie zmluvy a to na čas trvania zmluvy a na nevyhnutný čas po jej uplynutí, pokiaľ to vyplýva z právnych predpisov platných v Slovenskej (TU) a Nemeckej republike (viac tu).