YACHT-POOL Slovensko,
YACHT POOL Slovensko

ŽÁDOST O POJIŠTĚNÍ skippera a posádky

Platnost pojištění je 12 měsíců od zvoleného data začátku pojištění

(* nepovinné pole)

POJIŠTĚNEC (kapitán)
Jméno:
Příjmení:
Ulice
Město / PSČ /
Telefon*:
E-mail:

POJIŠTĚNÍ ZODPOVĚDNOSTI KAPITÁNA / SKIPPER RELIABILITY INSURANCE
Pojištění zodpovědnosti skippera zahrnuje materiální i nemateriální škody vyplývající z konání a zodpovědnosti skippera.
Nežádám
Pojistné krytí: Pojistné plachetnice: Pojistné motorové lodě:
€ 5,00 Mio. 97 € 160 €
€ 7,00 Mio. 116 € 179 €
€ 10,00 Mio. 147 € 211 €
Pojištění pro kapitány motorových lodí automaticky zahrnuje pojištění kapitána plachetnic. P P ro kapitány mot. lodí s max .rychlostí do 10 km/hod platí sazba jako na plachetnice. Škody na majetku z důvodů hrubé nedbalosti jsou pojištěny na max. € 1,00 M io / rok. .

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEHODY / ACCIDENT INSURANCE
Zahrnuje pojištění kapitána a posádky. v prípade nehody s následkom trvalej invalidity alebo smrti. Taktiež zahrňuje záchranné práce v prípade nehody.
Pojistné krytí
Nežádám
Invalidita: Záchranné práce: Smrt: Pojistné:
€ 155 000,- € 60 000,- € 77 000,- 42 €
€ 230 000,- € 60 000,- € 77 000,- 97 €
€ 380 000,- € 60 000,- € 77 000,- 150 €
€ 510 000,- € 60 000,- € 77 000,- 213 €
€ 770 000,- € 60 000,- € 77 000,- 318 €

Pojištění depozitu CHARTEROVANÉ LODI / CHARTER DEPOSIT INSURANCE
Zahrnuje pojištění kauce do zvolené výše kauce. Spoluúčast je 5%, ne však méně než 50,- €. Zvolena částka depozitu nemůže být nižší, jako výše depozitu uvedena ve smlouvě s charterovou společností.
Nežádám
Charter depozit 1025€ 1550€ 2050€ 2600€ 3050€ 3600€ 4050€ 5050€
Pojistné
126€ 162€ 205€ 260€ 305€ 360€ 405€ 505€
Pojištění depozitu nezbavuje klienta povinnosti složení depozitu podle smlouvy o nájmu lodě a úhrady případné vzniklé škody. Klient si následně uplatní škodu prostřednictvím YACHT POO POO L zasláním žádosti včetně potřebných dokladů, uvedených na stránkách www.yacht-pool.sk

Pojištění je platné po dobu platnosti pojištění (1 rok) na všechny chartery, kde je pojištěnec uveden jako kapitán v chartero-vé smlouvě.

Uvedené sazby neplatí na pojištění depozitu při regatách – podléhá specielním podmínkám. P ro pojištění žádejte formulář „C“..

Pojištění STORNA NÁJMU / CHARTER CANCELLATION INSURANCE:
Pojištění kryje riziko odstoupení od nájmu v případě hospitalizace a úrazu. Platí jen pro kapitána plavidla. Platné je jen na období chartru, na rozdíl od ostatních druhů pojištění.

Na požadavky přesahující hodnotu 10 000 € je nutné požadovat specielní podmínky u YACHT POO POO L. M M inimální výše pojistné částky je 40 € bez ohledu na výši krytí. P P ojištění neplatí při chronické nemoci a nemoci, která vypukla před uzavřením pojištění.
Nežádám
Počet osob včetně kapitána:
Pronájem jachty od:
Pronájem jachty do:
hodnota nájmu:

ZAČÁTEK A TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ
Zvolený začátek pojištení: 12:00 poledne
Jméno / podpis (podpis při e-mail žádosti není potřebný)
Místo:
Datum:
Platnost pojištění je 12 měsíců a neobnovuje se automaticky.

PLATBA:
Vaše pojištění vstupuje v platnost doručením žádosti elektronicky a přijetím úhrady pojistného v plné výši na uvedená čísla účtu:

Bezpečnostní otázka - napište jméno hlavního města České republiky: