YACHT-POOL Slovensko,
YACHT POOL Slovensko

Žiadosť o poistenie PROFI skippera

Platnosť poistenia je 12 mesiacov od zvoleného dátumu začiatku poistenia

V cenách jednotlivých poistení je započítaná daň z poistenia platná od 1.1. 2019 *POISTENEC (skipper)
Meno
Priezvisko
Ulica
Mesto / PSČ /
Telefónny kontakt (nepovinný údaj):
E-mail:

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI PROFISKIPPERA / PROFI SKIPPER LIABILITY INSURANCE
V súlade so všeobecnými poistnými podmienkami AHB tu a špeciálnymi podmienkami YACHT-POOL tu.
Nežiadam
Poistné krytie: Jachty do 17m: Jachty do 25m:
€ 5,00 Mio. 322.90 € (299 € + 8% daň) 463.30 € (429 € + 8% daň)
€ 10,00 Mio. 992.50 € (919 € + 8% daň) 1327.30 € (1229 € + 8% daň)
Poistenie pre skipperov motorových lodí automaticky zahŕňa poistenie skipperov plachetníc. Pre skipperov mot. lodí s max.rýchlosťou do 10 km/hod. platí sadzba ako na plachetnice. Škody na majetku z dôvodu hrubej nedbanlivosti sú poistené na max. € 1,00 Mio / rok.

POISTENIE PRE PRÍPAD NEHODY / ACCIDENT INSURANCE
V súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami AUB tu a špeciálnymi podmienkami YACH-POOL tu.
Poistné krytie
Nežiadam
Invalidita: Záchranné práce: Smrť: Poistné:
€ 155 000,- € 60 000,- € 77 000,- 97.20 € (90 € + 8% daň)
€ 230 000,- € 60 000,- € 77 000,- 219.20 € (203 € + 8% daň)
€ 380 000,- € 60 000,- € 77 000,- 340.20 € ( 315 € + 8% daň)
€ 510 000,- € 60 000,- € 77 000,- 480.60 € (445 € + 8% daň)
€ 770 000,- € 60 000,- € 77 000,- 831.60 € (770 € + 8% daň)

Pre pokračovanie ďalej zadajte prosím dátum trvania chartru
Prenájom jachty od: do:

Poistenie depozitu klienta nezbavuje povinnosti zloženia depozitu podľa zmluvy o nájme lode a úhrady prípadnej vzniknutej škody z depozitu. Klient si škodu uplatňuje spätne cez YACHT POOL, zaslaním žiadosti spolu s potrebnými dokladmi uvedenými na stránkach www.yacht-pool.sk

Poistenie je platné počas obdobia platnosti poistenia (1 rok) na všetky chartre, kde je poistenec uvádzaný ako skipper v chartrovej zmluve.

Uvedené sadzby neplatia na poistenie depozitu pri regatách - podlieha špeciálnym podmienkam.

POISTENIE STORNA NÁJMU / CHARTER CANCELLATION INSURANCE:
V súlade s priloženými Špeciálnymi poistnými podmienkami YACHT-POOL pre Poistenie storna nájmu tu.
Poistenie kryje riziko odstúpenia od nájmu v prípade hospitalizácie a úrazu. Platí len pre kapitána plavidla. Poistenie platí len pre jeden charter.

Na požiadavky presahujúce hodnotu 10 000 € je potrebné žiadať špeciálne podmienky v YACHT-POOL. Minimálna výška poistného je 50 €. Poistenie platí len pre jeden charter. Poistenie nie je možné pri chronických chorobách a chorobe, ktorá prepukla pred uzavretím poistenia. Poistenie storna je potrebné uzavrieť súčasne so zmluvou o prenájme plavidla, najneskôr však do 7 dní po uzavretí zmluvy a zároveň najmenej 30 dní pred prvým dňom prenájmu plavidla.
Hodnota prenájmu:
Hodnota poistenia: (4,9% z celkovej čiastky + daň *)

PLATBA:
Úhradu je možné vykonať na účet uvedený na www.yacht-pool.sk, alebo v kontaktnej chartrovej agentúre. Po vykonaní úhrady a obdržaní správne vyplneného formulára vám bude zaslaná poistná zmluva na vašu e-mailovú adresu. Žiadosť o poistenie odporúčame zaslať a úhradu vykonať minimálne 3 pracovné dni pred požadovaným začiatkom chartru.

Vyplnením žiadosti o poistenie skippera a posádku súhlasím, aby moje osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, emailová adresa a telefonický kontakt boli spracúvané spoločnosťou YACHT-POOL s.r.o. a DEUTSCHER YACHT-POOL Versicherungs-Service GmbH. Schützenstr. 9 Ottobrunn 85521, Germany v rámci plnenia predzmluvných vzťahov. Súhlas je daný do času spracovania zmluvy. Bol som informovaný, že v prípade uzatvorenia poistnej zmluvy je právnym základom spracúvania osobných údajov plnenie zmluvy a to na čas trvania zmluvy a na nevyhnutný čas po jej uplynutí, pokiaľ to vyplýva z právnych predpisov platných v Slovenskej (TU) a Nemeckej republike (viac tu).

Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail podľa zákona o ochrane osobných údajov (viac TU)spoločnosti YACHT – POOL sro na účely marketingu: napr. zasielania upozornenia pred vypršaním zmluvy a občasných užitočných informácií o produktoch. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať a je na dobu určitú 5 rokov od dnešného dňa.
Neudeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov na účely marketingu.


Bezpečnostná otázka - aké je hlavné mesto Českej republiky?:

TENTO FORMULÁR JE URČENÝ VÝLUČNE PRE KLIENTOV S TRVALÝM POBYTOM NA ÚZEMÍ SLOVENSKA, pokiaľ máte pobyt na území Českej republiky, použite prosím formulár na stránke YACHT-POOL.CZ