YACHT-POOL Slovensko,
YACHT POOL Slovensko

ŽÁDOST O POJIŠTĚNÍ PROFI skippera

Platnost pojištění je 12 měsíců od zvoleného data začátku pojištěníPOJIŠTĚNEC (kapitán)
Jméno:
Příjmení:
Ulice
Město / PSČ /
Telefon:
E-mail:

POJIŠTĚNÍ ZODPOVĚDNOSTI KAPITÁNA / PROFI SKIPPER LIABILITY INSURANCE
V souladu se všeobecnými pojistnými podmínkami AHB zde a speciálními podmínkami YACHT-POOL zde.
Nežádám
Pojistné krytí: Pojistné plachetnice: Pojistné motorové lodě:
€ 5,00 Mio. 299 € 429 €
€ 10,00 Mio. 919 € 1229 €
Pojištění pro kapitány motorových lodí automaticky zahrnuje pojištění kapitána plachetnic. Pro kapitány mot. lodí s max .rychlostí do 10 km/hod platí sazba jako na plachetnice. Škody na majetku z důvodů hrubé nedbalosti jsou pojištěny na max. € 1,00 M io / rok.

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEHODY / ACCIDENT INSURANCE
V souladu se všeobecnými pojistnými podmínkami AUB zde a speciálními podmínkami YACH-POOL zde.
Pojistné krytí
Nežádám
Invalidita: Záchranné práce: Smrt: Pojistné:
€ 155 000,- € 60 000,- € 77 000,- 90 €
€ 230 000,- € 60 000,- € 77 000,- 203 €
€ 380 000,- € 60 000,- € 77 000,- 315 €
€ 510 000,- € 60 000,- € 77 000,- 445 €
€ 770 000,- € 60 000,- € 77 000,- 770 €

Pojistné: Nežádám
Pronájem jachty od: do:

Pojištění depozitu nezbavuje klienta povinnosti složení depozitu podle smlouvy o nájmu lodě a úhrady případné vzniklé škody. Klient si následně uplatní škodu prostřednictvím YACHT POOL zasláním žádosti včetně potřebných dokladů, uvedených na stránkách www.yacht-pool.sk

Pojištění je platné po dobu platnosti pojištění (1 rok) na všechny chartery, kde je pojištěnec uveden jako kapitán v charterové smlouvě.

Uvedené sazby neplatí na pojištění depozitu při regatách – podléhá specielním podmínkám.

Pojištění STORNA NÁJMU / CHARTER CANCELLATION INSURANCE:
V souladu se Speciálními poistními podminkami YACHT-POOL pro Pojištění storna nájmu zde.
Pojištění kryje riziko odstoupení od nájmu v případě hospitalizace a úrazu. Platí jen pro kapitána plavidla. Pojištění posádky na vyžádání. Platné je jen na období chartru, na rozdíl od ostatních druhů pojištění.

Na požadavky přesahující hodnotu 10 000 € je nutné požadovat specielní podmínky u YACHT-POOL. Minimální výše pojistného je 50 €. Pojištění platí jen pro jeden charter.
Pojištění není možné při chronických chorobách a nemoci, která propukla před uzavřením pojištění. Pojištění storna je třeba uzavřít současně se smlouvou o pronájmu plavidla, nejpozději však do 7 dnů po uzavření smlouvy a zároveň nejméně 30 dní před prvním dnem pronájmu plavidla.
Hodnota pronájmu:
Hodnota pojištění: (4,9% z celkové částky)

PLATBA:
Vaše pojištění vstupuje v platnost doručením žádosti elektronicky a přijetím úhrady pojistného v plné výši na uvedená čísla účtu (v dalším kroku).

Vyplněním žádosti o pojištění skippera a posádky souhlasím, aby moje osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, bydliště, emailová adresa a telefonický kontakt byly zpracovávány společností YACHT-POOL s.r.o. a DEUTSCHER YACHT-POOL Versicherungs-Service GmbH. Schützenstr. 9 Ottobrunn 85521, Germany v rámci plnění předsmluvních vztahů. Souhlas je dán do času zpracování smlouvy. Byl jsem informován, že v případě uzavření pojistné smlouvy je právním základem zpracování osobních údajů plnění smlouvy a to na dobu trvání smlouvy a na nezbytný čas po jejím uplynutí, pokud to vyplývá z právních předpisů platných v České (zde) a Německé republice.(více zde)

Uděluji tímto souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail podle zákona o ochraně osobních údajů (více zde)společnosti YACHT - POOL sro pro účely marketingu: např. zasílání upozornění před vypršením smlouvy a občasných užitečných informací o produktech. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat a je na dobu určitou 5 let od dnešního dne.
Neuděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů pro účely marketingu.


Bezpečnostní otázka - napište název hlavního města České republiky?:

TENTO FORMULÁŘ JE URČEN VÝHRADNĚ PRO KLIENTY S TRVALÝM POBYTEM NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY, pokud máte pobyt na území Slovenska, použijte prosím formulár na stránce YACHT-POOL.SK