PARTNER PRE
POISTENIE
SKIPPEROV A LODÍ


SINCE 1976Skúsenosti našich klientov

Je to príjemné zistenie, že existuje poisťovňa, ktorá plní svoje záväzky bez prieťahov a výhovoriek. - Marek Jančík, dec. 2023 
****
Pri namotaní lana som prišiel o vrtuľu a nasledovali rušné chvíle. Škodu som ešte z bázy nahlásil do Yacht-Poolu. V sobotu večer prišiel mail, že požiadavku už spracovali a peniaze boli o 2 dni na účte.  Ďakujem za skvelú podporu a perfektné sl...

Príbeh Yacht-Pool

YACHT-POOL založil v roku 1976 Dr. Friedrich Schöchl, ktorý doteraz túto medzinárodnú spoločnosť vedie. Ako aktívny námorník a cez rodinné vzťahy bol vždy v spojení s jachtingom. Začiatkom 60. rokov bratia Schöchlovci postavili prvé drevené lode v rodinnom tesárstve. Lodenica Sunbeam bola čoskoro svetovo známa pre svoje kvalitné jachty. Už skúsenosti z tohto obdobia ukazovali, že mnohé poistné zml...

10 x prečo YACHT – POOL

• Európsky líder v poistení skipperov
• Komplexná ochrana skippera a posádky
• NO GAPS! poistenie depozitu bez výluk!
• Všetky plachty v základnej cene poistenia
• Najnižšia spoluúčasť klienta pri PU
• Navýšenie depozitu kedykoľvek bez príplatku
• Platnosť nekončí poistnou udalosťou!
• Promptná likvidácia PU
• Helpline 24/7 aj cez víkendy

Yachtpool poisťuje moju plachetnicu Civetta II od roku 2013. Počas plavby okolo sveta, osem preplavieb Atlantického oceánu a v extrémnych arktických podmienkach v Grónsku a na Spitzbergoch mi dávali istotu zvládnuť mimoriadnu situáciu, ak by táto nastala. Nebolo to iba poistenie, ale veľká flexibilita počas plavieb, keď bolo nutné meniť poistné podmienky v krajinách, ktoré zmeny vyžadovali. Odporúčam.

Vlado Porvazník / moreplavec, klient YACHT-POOL


Som dlhoročným klientom spoločnosti Yacht-Pool. Ako jachtára a skippera ma tento kvalitný poistný produkt oslovil vďaka širokému spektru ponúkaných služieb, ako aj spoľahlivosť krytia prípadných poistných udalostí mňa aj celej posádky. Poistná udalosť, ktorá sa stala mojej posádke, bola vybavená absolútne profesionálne a plnenie bolo bez akýchkoľvek prieťahov. Pri voľbe poistného partnera som veľmi dôsledný a preto aj vďaka mojej osobnej pozitívnej skúsenosti môžem potvrdiť, že byť naďalej klientom spoločnosti Yacht-Pool bolo správnym rozhodnutím.

Jozef Hnilica / Niekoľkonásobný majster Slovenska v námornom jachtingu    

Výhody poistenia skippera, chartru a posádky v Yacht-Pool

 • Poistenie platné 12 mesiacov bez ohľadu na počet prenájmov (okrem poistenia storna) a počet poistných udalostí.
 • Poistenie NEKONČÍ poistnou udalosťou
 • Poistenie platné celosvetovo
 • Rýchla a jednoduchá likvidácia poistných udalostí
 • Férová spoluúčasť na škode pri poistení depozitu;
  5% len z výšky škody (nie kaucie) – NAJNIŽŠIA SPOLUÚČASŤ NA TRHU
 • Poistenie depozitu s najširším krytím v základnej cene
  (zahŕňa aj dodatočné plachty, upchanie toalety, poškodenie/odcudzenie dinghy a pomocného motora...)
 • Dojednanie zmluvy obratom online
 • Poistenie zodpovednosti zahŕňa hrubú nedbanlivosť
 • Poistenie storna s možnostou poistenia aj pre jednotlivývh členov posádky
 • Asistencia 24/7 (non-stop linka)

Výhody poistenia plavidla v Yacht-Pool

 • Krytie všetkých škôd bez skrytých výluk
 • Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na všetky
  autorizované osoby na palube
 • Poistenie zodpovednosti zahrňuje znečistenie vôd
 • Široké poskytovanie asistenčných služieb
 • Flexibilný prístup

Čo pokrýva depozit? Nedajte sa nachytať!

Depozit je vratná záloha, ktorú ak nebolo dohodnuté inak, nájomca skladá (blokuje) v báze pri preberaní plavidla. Pokiaľ počas chartru nedošlo k poškodeniu plavidla, kaucia je v plnej výške vrátená a klient dostáva potvrdenie o vrátení jachty bez poškodenia. Jeho výška zvyčajne kopíruje zazmluvnenú spoluúčasť majiteľa lode na havarijnom poistení lode. Poistenie depozitu vás ochráni pred materiálnymi škodami, ktoré nastanú na prenajatom plavidle v dôsledku pochybenia skip...

Jachti globálne, rezervuj lokálne!

Vyzeralo to príliš dobre, aby to bolo dlhodobo udržateľné. Medzinárodne pôsobiaca online chartrová agentúra Zizoo ohlásila nedávno krach. Množstvo klientov môže prísť o svoje zálohy. V súvislosti s týmto prípadom sa treba na niektoré fakty pozrieť v širších súvislostiach. Predovšetkým, ceny ktoré nemôžu dlhodobo pokryť náklady spoločností môžu viesť v konečnom dôsledku k problémom. Platí to pre online poskytovateľov chartru aj charterové spoločnosti. Ceny a podmienky pre...

Je skipper NAOZAJ vždy VINNÝ za škody na lodi ?

Nasledujúci článok je príkladom jednej z mnohých situácií , kedy je depozit skippera neoprávnene zadržaný, pretože škody nastali z dôvodu zanedbaním údržby, či konštrukčnou vadou.

Je skipper principiálne zodpovedný za všetky škody vzniknuté v priebehu charteru? Za škody zapríčinené nedostatočnou údržbou či výrobnou chybou sú zodpovedné chartrové spoločnosti. Je to súčasťou rizika poskytovateľa chartru vyplývajúceho z prevádzky chartru. Samotný skipper (a j...


Charter “Fairtrag”

Medzinárodne uznávaná zmluva medzi chartrovkou spoločnosťou a klientom navrhnutá spoločnosťou Yacht – Pool, v ktorej sú precízne, korektne a férovo definované práva a povinnosti všetkých zúčastnených strán.

Checked & Trusted

Pre charterového zákazníka je takmer nemožné získať objektívne a komplexné hodnotenie kvality od charterových agentúr a prevádzkovateľov vozových parkov. Z tohto dôvodu udeľuje YACHT-POOL známku kvality „Checked & Trusted“ pre overénych partnerov.