Je skipper NAOZAJ vždy VINNÝ za škody na lodi ?


Nasledujúci článok je príkladom jednej z mnohých situácií , kedy je depozit skippera neoprávnene zadržaný, pretože škody nastali z dôvodu zanedbaním údržby, či konštrukčnou vadou.

Je skipper principiálne zodpovedný za všetky škody vzniknuté v priebehu charteru? Za škody zapríčinené nedostatočnou údržbou či výrobnou chybou sú zodpovedné chartrové spoločnosti. Je to súčasťou rizika poskytovateľa chartru vyplývajúceho z prevádzky chartru. Samotný skipper (a jeho posádka) je zodpovedný za škodu, ktorá vznikla výlučne ich zavinením na nimi chartovanej lodi. Tak isto, skipper nie je zodpovedný za škodu spôsobenú prírodnými silami ako napríklad poškodenie elektroniky po zásahu bleskom. Tieto informácie by mal mať každý skipper pri preberaní lode.

Aká je skutočnosť? Mnoho charterových spoločností má v tomto prípade iný pohľad na vec. Predpokladajú, že plavidlo musí byť vrátené v rovnakom stave v akom ho klient prebral a viac menej jasne to stanovujú aj podmienky v zmluve. Avšak nie je to celkom tak. Tento názor potvrdil aj rakúsky súdny dvor keď sa charterová spoločnosť rozhodla súdiť so skipperom a jeho posádkou po tom, ako sa pri plavbe genoa dotkla radaru namontovaného na sťažni a zapríčinila jeho pád na palubu. Našťastie nedošlo k újme na zdraví žiadneho člena posádky. Vo finálnom verdikte súd informoval dotyčnú spoločnosť, že klauzula v charterovej dohode, ktorá stanovuje, že loď musí byť vrátená v rovnakom stave v akom bola odovzdaná, jasne znevýhodňuje klienta. Ten sa zaväzuje byť zodpovedným za niečo, čo presahuje jeho kompetencie. Takáto klauzula vo všeobecných podmienkach charterových spoločností ( ktorá sa vyskytuje v podmienkach bežne ) je teda neplatná.

Nasledujúci príklad je dokonca ešte dramatickejší: Skipper M., uznávaný profesionálny skipper s vyše 50 000 odplávanými míľami sa rozhodol v prístave Puerto de la Restinga na El Hiero urobiť rutinnú prehliadku lode (Dufour 560) a jeho nález bol prekvapivý! Upevňovacia skrutka predného stehu bola prehrdzavená a zlomená a sotva držala na mieste. Pri najmenšej zmene záťaže by mohlo dôjsť k uvoľneniu a pádu sťažňa. Zanedbanie údržby je v tomto prípade jasne badateľné. Skrutka bola skorodovaná, za čo nemôže niesť zodpovednosť posádka ani skipper. YACHT – POOL pomohol skipperovi pod hrozbou súdneho procesu s charter spoločnosťou, aby vrátila skipperovi kauciu, nakoľko nemohol byť zodpovedný za zlý technický stav lode.

Môže charterová spoločnosť uvádzať v charter zmluve podmienky, ktoré sú jednostranne výhodné / nevýhodné? Platí pravidlo: všeobecné – opakujúce sa štandardné zmluvy, ako je napríklad charterová zmluva, musia byť v súlade s platnými zákonmi.

Nie je to ale príliš komplikované obrátiť sa v tomto prípade na zahraničný súd? Je dobré ak charterový klient a spoločnosť sídlia v jednej krajine a ich proces môže prebehnúť na domácom súde. Bežne sa ale stáva, že sa jedná o zahraničnú spoločnosť, čo veci mierne komplikuje. Pravidlá ochrany európskych spotrebiteľov stanovujú, že súkromný skipper má právo na proces v rodnej krajine, v prípade, že spotrebiteľ rovnako ako charteová spoločnosť sú pôvodom z krajiny EÚ.

Je takéto správanie bežné v charterovom priemysle?

Aby sme boli objektívni treba priznať, že takéto spoločnosti možno nájsť v každom odvetí. Nemožno teda robiť všeobecné závery. Na druhej strane, po evidencii tisícok sťažností musíme smutne skonštatovať, že podobné postupy nie sú v niektorých charterových spoločnostiach ničím nezvyčajným.

Môže skipper urobiť niečo aby minimalizoval riziko? Mnohí skipperi majú vedomosti o tomto probléme a pýtate sa: „Máte k dispozícii čiernu listinu týchto spoločností?” Postupy týchto spoločností evidujeme. Tieto spoločnosti určite nenájdete na zozname nami “ preverených a odporúčaných” charter spoločností. Tento zoznam zahŕňa charter spoločnosti – fleet operátorov, ktoré boli overené nielen nami ale aj našimi zákazníkmi.

Charterové spoločnosti, za ktorých finančnú bezpečnosť ručíme a s ktorými spájame naše meno, môžu byť rozpoznané na základe známky kvality: „CHECKED & TRUSTED by YACHT-POOL“. Každá charterová spoločnosť , “fleet operator” má rovnaké právo požiadať o udelenie známky, pričom nie je podmienkou aby lode danej spoločnosti boli poistené v YACHT-POOL. V súčasnosti už mnohí zákazníci postupujú pri výbere charter lode práve podľa tohto kritéria.

Yacht- Pool v ochrane jachtárov ide ešte ďalej. Bežné charter zmluvy obsahujú množstvo sporných, či dokonca nebezpečných klauzúl, založených skôr na špekuláciách než na férovosti a vzájomnej dôvere. 0bčas zahŕňajú “súkromné dohody”, výhodné pre tvorcu podmienok, ktoré však nie sú pokryté poistením. Z tohto dôvodu vytvoril YACHT-POOL „International Terms & Conditions“ of the Charter Fairtrag, ktoré sú rovnaké a fér pre charterové spoločnosti, tak aj pre zákazníkov. Je možné ich zadarmo stiahnuť a používať v ktoromkoľvek charter – relevantnom jazyku (www.charterfairtrag.de). Približne 30 popredných charterových spoločností už využíva tento produkt a nové stále pribúdajú. Hodnota charterových lodí neustále stúpa rovnako aj ich technické vybavenie, s tým narastá aj hodnota škôd. Rozumní skipperi by nikdy nemali slepo podpísať charterový kontrakt, ale naopak trvať na charter podmienkach YACHT-POOLu. Týmto spôsobom najľahšie predídete dohadom, čo sa skrýva vo vašej charter zmluve a možno aj zbytočným súdnym procesom .

zdroj : www. yacht-pool.sk