Je skipper NAOZAJ vždy VINNÝ za škody na lodi ?

Nasledujúci článok je príkladom jednej z mnohých situácií , kedy je depozit skippera neoprávnene zadržaný, pretože škody nastali z dôvodu zanedbaním údržby, či konštrukčnou vadou. Je skipper principiálne zodpovedný za všetky škody vzniknuté v priebehu charteru? Za škody zapríčinené nedostatočnou údržbou či výrobnou chybou sú zodpovedné chartrové spoločnosti. Je to súčasťou rizika poskytovateľa chartru vyplývajúceho z prevádzky chartru. Samotný skipper (a jeho posádka) je zodpovedný za …Čítaj viac

Rozdiel medzi poistením zodpovednosti a poistením kaucie – SK

Rozdiel medzi poistením zodpovednosti a poistením kaucie - ROZLIŠOVŤ JASNE MEDZI TÝMITO DVOMA POJMAMI JE EXISTENČNE DÔLEŽITÉ! Na chartrovú jachtu sú spravidla uzavreté dve základné poistenia: 1) Havarijné poistenie lode (kasko) kryje škody na lodi, 2) poistenie zodpovednosti z prevádzky lode sa uplatní pri škodách mimo samotnej lode, spôsobených na živote a zdraví tretích osôb alebo cudzom majetku. Neexistuje žiadna chartrovaná jachta, ktorej poistenie plne hradí všetky škody. …Čítaj viac

Rozdíl mezi pojištěním odpovědnosti a pojištěním kauce

Rozdíl mezi pojištěním odpovědnosti a pojištěním kauce. Rozdíl mezi pojištěním odpovědnosti a pojištěním kauce ROZLIŠOVAT JASNĚ MEZI TĚMITO DVĚMA POJMY JE EXISTENČNĚ DŮLEŽITÉ! Na charterovou jachtu jsou zpravidla uzavřena dvě zásadní pojištění: 1) Havarijní pojištění lodi (kasko) kryje škody na lodi, 2) pojištění odpovědnosti z provozu lodě se uplatní při škodách mimo samotnou loď způsobených na životě a zdraví třetích osob nebo cizím majetku. Neexistuje žádná charterová jachta, jejíž …Čítaj viac

10 DŮVODŮ, PROČ JE YACHT-POOL JEDNIČKA V POJIŠTĚNÍ CHARTERU (CZ)

40 let jsme spolehlivým partnerem a expertem v pojistění  skipperu a posádky.   1. VÍCE NEŽ 40 LET ZKUŠENOSTÍ Nezávislou pojišťovací společnost Yacht-Pool založil v roce 1976 Dr. F. Schöchl. Jako první definovala rizika a standardy pojištění skipperů charterových lodí. Podmínky neustále inovuje, aby splňovaly aktuální požadavky  trhu a vyplňovaly mezery v pojistném krytí. I v této oblasti patří k lídrům v mezinárodním měřítku. Je etablovaným a uznávaným partnerem pojišťoven, skipperů a poskytovatelů charteru. 2. TÝM PROFESIONÁLŮ NA VAŠÍ …Čítaj viac

Prečo je YACHT- POOL líder v poistení skipperov a chartru ( SK)

VIAC AKO 40 ROKOV SKÚSENOSTÍ. Nezávislú poisťovaciu spoločnosť Yacht-Pool založil v r. 1976 Dr.F.Schochl.  Ako prvá zadefinovala riziká a štandardy poistenia skipperov chartrových lodí. Podmieky neustále inovuje, aby spĺňali aktuálne požiadavky trhu a vypĺňal medzery v poistnom krytí.. V tejto oblasti patrí k  lídrom v medzinárodnom merítku.Je etablovaný a uznávaný  partner posťovní , skipperov a poskytovateľov chartru. TÍM EXPERTOV NA VAŠEJ STRANE . Yacht - …Čítaj viac

my Sea – online guide pre jachtárov pre oblasť CRO, Grécka a Turecka

Novinka - online sprievodca po jadranskom mori  my Sea. Zohnať voĺné kotvisko v atraktívnych lokalitách počas letných mesiacov v Chorvátsku sa posledné roky stáva takmer nemožné. Aplikácia My Sea vám umožní rezerváciu vášho kotviska , či miesta v prístave teraz online , vopred. Deň môžete využiť namiesto obháňania prístavov ne jachting a večer vás vaše miesto bude čakať. Čo poskytuje ešte aplikácia my Sea ? Je to on line …Čítaj viac

Nautický informačný systém ( CRO)

Nautický informačný systém ( nIS) - Chorvátsko. Každoročne je na mori v Chorvátsku zaregistrovaných viac ako 1100 nehôd, v ktorých sú zaangažovaní plavci , potápači, vodcovia malých plavidiel a jácht, alebo posádky lodí. Asi 400 z týchto prípadov vyžadujú intervencie prístavných kapitanátov, centier pre vyhľadávanie a pomoc osobám na mori a iných záchranných zložiek. Najviac volaní prichádza v letnom období počas turistickej sezóny. Najčastejsie dôvody intervencii …Čítaj viac

YACHT-POOL Fórum jachtárov 2017

Ďakujeme za účasť na 2 ročníku podujatia Forum jachtárov na Donovaloch. Témy a prednášky pre vás postupne spracovávame a uverejníme na webe a v newsletteri. Tešíme sa na stretnutie na 3.ročníku v apríli 2018 v Brne ( CZ) a Bratislave (SK).  Čítaj viac

FAIR TRAG = Férový charter

Buďme k sebe úprimný, kto skutočne pozorne prečíta všetky obchodné podmienky pri podpise zmluvy? Každý, kto dá ruku na srdce, musí priznať, že súhlas z našej strany býva často veľmi unáhlený. V online biznise jeden neraz začiarkne požadované políčko bez toho, aby si dané podmienky čo i len letmo prezrel, čo môže mať v konečnom dôsledku neblahé následky – o to horšie o koľko závažnejší je predmet dohody. Ale aj keď si …Čítaj viac

Vyhýbanie sa škodovým udalostiam

V procese prenájmu chartrovej lode , jej následného odovzdania zo strany dodávateľa chartru (charter provider) v báze užívateľovi chartru – klientovi (check-in procedura), pri vzniku poistnej udalosti počas chartru a pri odovzdaní plavidla (check out procedura) dochádza často k nepotrebným chybám. Tie môžu viesť k neoprávnenému zadržaniu depozitu zo strany dodávateľa chartru, alebo k nepotrebným prieťahom pri uplatnení škody cez poisťovňu a likvidácii poistnej udalosti. Ide …Čítaj viac

Posledného pohryzie pes…

„..A tým posledným je skiper, teda kapitán plavidla.  Aspoň čo sa týka  zodpovednosti za škody spôsobené vedením plavidla. Toto riziko si ale málokto uvedomuje, "hovorí Dr. Friedrich Schöchl, zakladateľ spoločnosti Yacht-Pool, ktorá sa špecializuje na poistenie jachtárov už od roku 1976. Aktívne sa venoval jachtingu, ale aj stavbe lodí a naviac, dlhé roky pracoval na vedúcich pozíciách  vo finančníctve.  Ako jachtár vnímal  riziká, ktoré pri prenájme lodí …Čítaj viac

Pýtate sa – odpovedáme

Otázka: Na plavbe som spôsobil škodu inému plavidlu, kým moje zostalo nepoškodené. Chartrová spoločnosť mi zadržala kauciu. Má na to právo? (prípad z 08/2016, nájom v Cro) Yacht-Pool odpovedá: Chartrová spoločnosť poskytovateľ chartru nemá nárok zadržať kauciu , pokiaľ nedošlo k poškodeniu vlastného prenajatého plavidla. Škoda na inom plavidle sa reguluje zo zákonného poistenia plavidla, až v prípade súdom dokázanej hrubej nedbanlivosti má poisťovňa nárok žiadať si náhradu od skipera. Táto je …Čítaj viac