Keby som to vedel skôr!

Vážení klienti, priatelia skipperi, v týchto týždňoch mnohí začíname svoju prvú plavbu sezóny 2019.

Aby ste si nemuseli po plavbe hovoriť „keby som to predtým vedell!“ pripravili sme pre Vás dôležité témy, ktoré vám – ak ich zohľadníte pred plavbou –  môžu ušetriť veľa peňazí, času a problémov!

144.655, – € dodatočná platba za týždňový charter – aktuálne právne prípady poistenia zodpovednosti skippera.

Skipper je zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorú zaviní iným.

Častou otázkou je: Kedy je skipper vinný? A kedy je konanie skippera považované za „hrubú nedbanlivosť“? Hrubá nedbanlivosť je pojem veľmi relatívny. Predpokladá sa, že hoci aj keď ste vyplávali len na dovolenkovú plavbu, ako skipper ste zodpovedný za odborné vedenie plavidla, vaše znalosti osvedčuje kapitánska licencia. Skúmanie, či sa jednalo o “bežnú” chybu, alebo “hrubú nedbanlivosť” prebieha pre jednotlivé prípady veľmi špecificky a nedá sa definovať všeobecne. K stanoveniu rozsahu viny, keď sa prípad posudzuje sa vyjadrujú znalci a často zaváži aj schopnosť a znalosť problematiky pri právnej obhajobe pred súdom.

Aký je pre vás rozdiel ?

Ak sa jedná o “bežné škody”, poistné plnenenie nastáva prioritne z poistenia charter lode (vychádzame z predpokladu, že charter spoločnosť má lode riadne poistené, čo však tiež nemusí byž vždy a všade pravidlo, bežne sa stretávame s podpoistením lodí). Ak však poisťovateľ charter lode posúdi vaše konanie za “hrubú nedbanlivosť” može v regresnom konani vyžadovať plnú hradu škody – až do celkovej hodnoty lode!

Charterový skipper v tomto prípade musí obhajovať svoju nevinu – na vlastné náklady, pred zahraničným súdom v dlhotrvajúcom konaní – a úroky z omeškania sa platia za každý deň, ktorý uplynul. Hoci sa ukázalo, že obvinenie je nepodložené, kapitán musí niesť značné súdne trovy. Situácia, ktorú by nikto z nás nechcel zažiť a ktorá by pravdepodobne ohrozovala existenciu väčšiny ľudí.

Takéto prípady sú bohužial pomerne časté.

V minulej sezóne sme videli niekoľko prípadov, kedy skipper dostal výzvu k regresnej  platbe od kasko poisťovateľa charterovej lode a to mnoho mesiacov po plavbe. Napríklad klient, ktorý si prenajal plachetnicu v Chorvátsku dostal od poisťovne pol roku po návrate z plavby počas ktorej došlo pri nehode k totálnej škode, výzvu k úhrade 144,655, – Eur  do 8 dní. Následne bude požadovať sumu aj s úrokmi.

Ak by došlo k uplatneniu si škody od skippera, takáto suma by bezpochyby  mala ničivé následky pre skippera a jeho rodinu.

V tomto prípade kapitán pred plavbou  uzavrel  poistenie zodpovednosti skippera od YACHT-POOL. V momente odoslania dokumentu s požiadavkou na platbu, celý prípad prebrala spoločnosť  YACHT-POOL GmbH, ktorej skúsení právnici obhajujú kapitána na súde a to na náklady YACHT-POOL.

Pokiaľ sa dokáže, že sa jednalo o hrubú nedbanlivosť YACHT-POOL zaplatí škodu plus súdne trovy. ( ak sa dokáže opak, plnenie za škodu zostáva na poisťovateľovi charter lode).

Poistenie zodpovednosti teda zahŕňa aj obhajobu klienta voči nárokom poisťovateľa charter lode. Takýto “ súboj  titanov “ je oveľa korektnejší ako konfrontácia samotného klienta s požiadavkami a často agresívnymi postupmi poisťovateľov lodí. Práve na to sme mali na vedomí pri tvorbe produktu Poistenie zodpovednosti skippera charter lode.

Poistenia zodpovednosti, ktoré si na našich stránkach môžete urobiť online a platí 12 mesiacov na všetky plavby, ktoré podniknete ako skipper.

Tiež však odporúčame aj opatrnosť pri podpise zmluvy s charter spoločnosťami, čítajte čo podpisujete! Vyhnete sa tak “toxickým” podmienkam, ktoré v zmluve zaväzujú klienta neoprávnene k zodpovednosti k škodám, za ktoré reálne nenesie zodpovednosť

Aby sme orientáciu v charter podmienkach sprehľadnili YACHT-POOL vytvoril štandardizovanú charter zmluvu ( YACHT – POOL Fair charter Zmluvné podmienky).

Množstvo kvalitných charter spoločností používa práve tieto zmluvné podmienky, napísané našimi právnikmi, ktoré garantujú fér podmienky pre obe strany, charter spoločnosť aj klienta..