Prečo poistenie profi skippera?


Pretože „bežné“ poistenie zodpovednosti v niektorých prípadoch nestačí!

Radi by sme Vás upozornili na osobitné riziko, ktoré skipperi v niektorých prípadoch nerozpoznajú, a ponúkli Vám riešenie problému. Zameriavame sa na skipperov, ktorí sú nejakým spôsobom odmenení za svoju skipperskú činnosť, či už priamo v peňažnej forme alebo prostredníctvom inej odmeny. Do tejto kategórie spadajú napríklad skipperi, ktorí si sami organizujú charter a do ceny zahŕňajú odmenu za vedenie lode, alebo uskutočňujú transfery v mene iných osôb či školenia za poplatok.

Treba poznamenať, že normálne poistenie zodpovednosti skippera pokrýva iba riziko pre rekreačných skipperov. To však neplatí, ak skipper vedie loď z iných dôvodov. Táto námietka môže byť – v závislosti od situácie v konkrétnom prípade – vznesená voči poistencovi a môže viesť k úplnému odmietnutiu poistného krytia.

Aby sme sa tomuto riziku vyhli hneď od začiatku, vyvinuli sme vlastný súbor podmienok, ktorý je presne prispôsobený tejto problematike.

Hranice medzi „rekreačným“ a „komerčným“ skipperom môžu byť nejasné. Práve toto riziko ako poisťovateľ často nechceme akceptovať, pretože škody zo zodpovednosti môžu niekedy vyžadovať značné sumy peňazí. Čím vyššia suma, tým pravdivejšie je tvrdenie, že poisťovne platia iba za to, čo musia. A preto musia byť podmienky vopred zodpovedajúcim spôsobom stanovené. Pred uzatvorením poistenia je potrebné skontrolovať, či Vaša skipperská činnosť spadá komerčnej oblasti. Ak je to Váš prípad, potom je pre Vás „Poistenie profesionálneho skippera“ tým pravým plánom poistného krytia.

Ak si ako skipper organizujete charter sami a do ceny zahŕňate aj náklady za svoju prácu (t. j. predávate charter drahšie, ako bol pôvodne zakúpený externe), spadáte do kategórie organizátora, čo tiež výrazne rozširuje váš rozsah zodpovednosti.

Pre ďalšie informácie sme Vám kedykoľvek k dispozícii!