Prečo je YACHT- POOL líder v poistení skipperov a chartru ( SK)

 • VIAC AKO 40 ROKOV SKÚSENOSTÍNezávislú poisťovaciu spoločnosť Yacht-Pool založil v r. 1976 Dr.F.Schochl.  Ako prvá zadefinovala riziká a štandardy poistenia skipperov chartrových lodí. Podmieky neustále inovuje, aby spĺňali aktuálne požiadavky trhu a vypĺňal medzery v poistnom krytí.. V tejto oblasti patrí k  lídrom v medzinárodnom merítku.Je etablovaný a uznávaný  partner posťovní , skipperov a poskytovateľov chartru.
 • TÍM EXPERTOV NA VAŠEJ STRANE . Yacht – Pool poistenie vytvorili jachtári pre jachtárov tak aby pokrývalo reálne riziká spojené s chartrom lodí ? YACHT POOL vznikol ako “zoskupenie ” ( “pool”)  skipperov , ktoré tvorí  protiváhu silným anonymným poisťovniam. Náš tím tvoria odborníci z mnohých odvetví – poisťovníctvo, konštrukcia lodí, charter lodí, renomovaní právnici. Pracujeme pre vás.
 • KOMPLEXNÁ PONUKA POISTENIA. Poistenie depozitu pokrýva len  menšiu a “ľahšie znesiteľnú” časť rizika – škodu na vami prenajatom plavidle . Naozaj veľké škody, presahujúce výšku depozitu, ktoré spôsobíte napríklad hrubým zanedbanim povinnosti poistenie depozitu nepokrýva. Rovnako nepokrýva ani škody na inom plavidle, či náklady za poskytnuté záchranné práce.. Nehody žiaľ často prinášajú rozsiahle a rôznorodé škody, preto sme vytvorili komplex vzájomne previazaných poistení.
 • NO GAPSV POISTENÍ. Pri poškodení vašej chartrovej lode môžu nastať nespočetné poškodenia, ktoré nie je možné vymenovať a preto to nerobíme. Z poistenia depozitu je vylúčený len motor ( za jeho stav zodpovedá prevádzkovateľ plavidla ) a spinaker. Všetky ostatné vami zavinené poškodenia na vašej chartrovej lodi poistenie pokrýva.
 • SME TU PRE VÁS ONLINE A NON STOP . Poistenie možete uzavrieť prakticky obratom – online.  Máte poistnú udalosť ? Sme vám k dispozícii  non stop aj počas víkendu.
 • RÝCHLE SPRACOVANIE POISTNÝCH UDALOSTÍ.Vďaka našim mnohoročným skúsenostiam likvidácie, po predložení potrebných dokumentov, riešime promptne, Skúsenosti našich klientov hovoria za nás.
 • PLATNOSŤ POISTENIA JE 12 MESIACOV (okrem poistenie storna) Prenajmite si loď počas nasledujúcich 12 mesiacov, kdekoľvek, s akoukoľvek posádkou. Vaše poistenie je platné.
 • PLATNOSŤ BEZ TERITORIÁLNEHO OHRANIČENIA .  Poistenie depozitu platí aj mimo Európy (celosvetovo).
 • FÉROVÁ CENA POISTENIA – nie každé “naoko” lacnejšie poistene je naozaj lacné a výhodné. Porovnajte si výšku spoluúčasti, výšku poistného krytia a dĺžku platnosti poistenia. Je lacnejšie poistenie naozaj vždy výhodné?
 • RIEŠIME vašu ochranu GLOBÁLNE. Vypracovali sme “FAIR TRAG” , férovú zmluvu , medzi poskytovateľom chartru a klientom. Klient v tomto vzťahu vačšinou” ťahá za kratší koniec” a podpisuje nevýhodné podmienky. Náš štandardizovaný , právnikmi vypracovyný návrh chartrovej zmluvy to ošetruje. Vyžiadajte si ho od vášho agenta! Buďte chránení pred nekorektnými bodmi zmlúv a ich dôsledkami.

YACHT POOL odporúča:  Skôr než uzavriete poistenie skippera chartrovej lode zvážte nasledujúce fakty: 

 •  Mind the gap , pozor na medzery v poistnom krytí ! Pýtajte sa, čo poistené nie je.  Zoznam nepoistených položiek može byť poriadne dlhý !
 • Nepozerajte len na cenu poistenia, pozerajte na reálne ná Veľká spoluúčasť a nízke krytie vás v konečnom dôsledku môžu vyjsť poriadne draho.
 • Preverte si časovú a teritoriálnu platnosť Ak je poistenie platné len na jeden charter, môže byť v konečnom dôsledku neekonomické !
 • Pýtajte sa na skúsenosti ! Poistenie skipperov je veľmi špecifický produkt a vyžaduje skúsenosti .