10 x prečo YACHT – POOL


• Európsky líder v poistení skipperov
• Komplexná ochrana skippera a posádky
• NO GAPS! poistenie depozitu bez výluk!
• Všetky plachty v základnej cene poistenia
• Najnižšia spoluúčasť klienta pri PU
• Navýšenie depozitu kedykoľvek bez príplatku
• Platnosť nekončí poistnou udalosťou!
• Promptná likvidácia PU
• Helpline 24/7 aj cez víkendy
• Platnosť poistenia je 1 rok a pre celý svet!

Viac dôvodov prečo práve YACHT-POOL:

 • EURÓPSKY LÍDER V POISTENÍ SKIPPEROV
  Spoločnosť Yacht-Pool je etablovaný partner silných poisťovní (napr.AXA), skipperov a poskytovateľov chartru, s viac ako 40 ročnými skúsenosťami. Sme iniciátor a tvorca produktu „Poistenie skipperov a posádky“ etablovaný v Nemecku, Rakúsku, Chorvátsku, Škandinávii, Grécku, Taliansku, Poľsku, Česku a na Slovensku. Neustále inovujeme produkty podľa potrieb trhu.
 • KOMPLEXNÁ PONUKA POISTENIA Poistenie depozitu pokrýva len menšiu a “ľahšie znesiteľnú” časť rizika – škodu na vami prenajatom plavidle. Naozaj veľké škody, presahujúce výšku depozitu, ktoré spôsobíte hrubou nedbanlivosťou poistenie depozitu nepokrýva. Rovnako nepokrýva ani škody na inom plavidle, či náklady za poskytnuté záchranné práce. Nehody žiaľ často prinášajú rozsiahle a rôznorodé škody, preto sme vytvorili komplex vzájomne previazaných poistení- poistenie zodpovednosti skippera, poisteie posádky pre prípad nehody, poistenie storna, poistenie depozitu.
 •  “NO GAPS” V POISTENÍ DEPOZITU
  Pri poškodení vašej chartrovej lode môžu nastať nespočetné škody, ktoré nie je možné vymenovať a preto to nerobíme. Z poistenia depozitu je vylúčený len motor AK skipper nezodpovedá za jeho poškodenie, ale škoda nastala v dôsledku amortizácie alebo údržby. Všetky ostatné poškodenia na vašej chartrovej lodi poistenie depozitu pokrýva. Preplatíme Vám teda aj poškodenie pomocného člna, plachiet, či upchatej toalety. A to všetko BEZ PRÍPLATKU!
 • ÁNO AJ VŠETKY PLACHTY SÚ V ZÁKLADNEJ CENE POISTENIA, vrátane prídavných plachiet – genakeru a spinakeru.
 • FLEXIBILNOSŤ A RÝCHLOSLOSŤ. ZMLUVU UZAVRIETE ONLINE za pár minút a prípadné dodatočné NAVÝŠENIE POISTNÉHO KRYTIA, ZMENY VÝŠKY POISTENÉHO DEPOZITU urobíme BEZ DOPLATKU. Ak počas doby platnosti poistenia potrebujete dopoistiť depozit na ďaľšiu charter plavbu – ten, ktorý ste si poistili pôvodne je nižší než aký práve potrebujete, zmenu vám urobíme obratom a bezplatne. Zaplatíte len rozdiel v poistnej sume.
 • PLATNOSŤ VŠETKÝCH POISTENÍ JE 12 MESIACOV (okrem poistenia storna) . Počas nasledujúcich 12 mesiacov, KDEKOĽVEK NA CELOM SVETE, s akoukoľvek posádkou, bez ohľadu na počet chartrov je Vaše poistenie platné. Vaše poistenie depozitu platí pre všetky jachtárske destinácie. Poistenie zodpovednosti skippera platí vo väčšine jachtárskych regiónov s výnimkou iba pre oblasť USA, Austrálie a Nového Zélandu. Nedajte sa zmiasť – ponuka krátkoročného či jednorázového poistenia nemusí byť výhodná! Porovnajte si vždy krytie a spoluúčasť.
 • PLATNOSŤ VÁŠHO POISTENIA NEKONČÍ PRVOU POISTNOU SKÚSENOSŤOU,
  pokiaľ neexistuje závažné porušenie zmluvných podmienok, poistná zmluva štandardne trvá 12 mesiacov a to aj v prípade poistných udalostí počas jej trvania.
 • RÝCHLE SPRACOVANIE POISTNÝCH UDALOSTÍ
  Vďaka našim mnohoročným skúsenostiam pri likvidácii poistných udalostí, po zaslaní (online) potrebných dokumentov, poistnú udalosť riešime promptne. Priemerný čas ich likvidácie je od predloženia komplet dokladov 2-7 dní. Riešenie poistnej udalosti komunikujete v čestine, alebo slovenčine, naše administratívne cetrum je Vám k dispozícii.
 • HELP LINE non stop a ZÁKAZNÍCKA PODPORA
  vo vašom jazyku – zákaznícka linka je vám k dispozícii každý deň počas pracovnej doby, v naliehavých prípadoch sa môžete obrátiť na linku pomoci aj mimo pracovnej doby a počas víkendov.
  Potrebujete sa poradiť či postupujete správne pri vyplnení zmlvy, vzniknutej poistnej udalosti, či pri jej evidencii, odovzdávaní poškodenej lode v báze? Sme tu pre vás. Hovoríme nielen vašim jazykom, ale aj chorvátsky a anglicky.
 • FÉROVÁ CENA POISTENIA
  Nie každé “naoko” lacnejšie poistene (napr. kratšie poistenie) je naozaj lacné a výhodné. Porovnajte si výšku spoluúčasti, výšku poistného krytia a dĺžku platnosti poistenia!

A čo viac:
PONÚKAME NIELEN POISTENIE – RIEŠIME vašu ochranu GLOBÁLNE
Naše rešpektované postavenie na charter trhu sme si získali rozsiahlymi vedomosťami a záujmom o riešinie férových zmluvných podmienkok pre jachtárov a charter spoločnosti.
Vypracovali sme “FAIR TRAG” férovú zmluvu medzi poskytovateľom chartru a klientom. Klient v tomto vzťahu väčšinou” ťahá za kratší koniec” a podpisuje nevýhodné podmienky. Náš štandardizovaný, právnikmi vypracovaný návrh chartrovej zmluvy to ošetruje. Vyžiadajte si ho od vášho agenta! Buďte chránený pred nekorektnými bodmi zmlúv a ich dôsledkami.

YACHT POOL odporúča:
Skôr než uzavriete poistenie skippera chartrovej lode zvážte nasledujúce fakty:

“Mind the gap” , pozor na medzery v poistnom krytí ! Pýtajte sa, čo poistené nie je. Zoznam nepoistených položiek môže byť poriadne dlhý!
Nepozerajte len na cenu poistenia, pozerajte na krytie a vašu spoluúčasť, nepokrytú časť vratného depozitu, krytie potenciálnych škôd.

Preverte si časovú a teritoriálnu platnosť. Ak je poistenie platné len na jeden charter, môže byť v konečnom dôsledku neekonomické!
Poistenie skipperov je veľmi špecifické odvetvie a vyžaduje špecifické vyžaduje znalosti, skúsenosti a prax poisťovne v tomto segmente, ktorú oceníte hlavne pri likvidácii poistných udalostí.

Veľa krásnych chvíľ na mori, atraktívnych míľ a vždy šťastné návraty do prístavu.