POISTENIE CHARTRU - HOBBY SKIPPER

Kto je hobby skipper? Hobby skipper - rekreačný kapitán, ktorý vykonáva činnosť vedenia plavidla bez nároku na odmenu a nepropaguje komerčne túto činnosť.

POISTENIE CHARTRU - PROFESIONÁLNY SKIPPER

Poistenie profesionálnych skipperov poskytuje komplexné krytie rizík finančných strát vyplývajúcich z vedenia prenajatého plavidla. Za profi skippera sa považuje skipper, ktorý vykonáva činnosť vedenia plavidla za finančnú alebo inak dohodnutú odmenu. Kto je profi skipper?
Profesionálnym skiperom ponúkame špeciálne upravené podmienky poistenia, ktoré kryjú ich potreby.

Výhody poistenia skippera, chartru a posádky v Yacht-Pool

 • Poistenie platné 12 mesiacov bez ohľadu na počet prenájmov (okrem poistenia storna) a počet poistných udalostí.
 • Poistenie NEKONČÍ poistnou udalosťou
 • Poistenie platné celosvetovo
 • Rýchla a jednoduchá likvidácia poistných udalostí
 • Férová spoluúčasť na škode pri poistení depozitu;
  5% len z výšky škody (nie kaucie) – NAJNIŽŠIA SPOLUÚČASŤ NA TRHU
 • Poistenie depozitu s najširším krytím v základnej cene
  (zahŕňa aj dodatočné plachty, upchanie toalety, poškodenie/odcudzenie dinghy a pomocného motora...)
 • Dojednanie zmluvy obratom online
 • Poistenie zodpovednosti zahŕňa hrubú nedbanlivosť
 • Poistenie storna s možnostou poistenia aj pre jednotlivývh členov posádky
 • Asistencia 24/7 (non-stop linka)