Prečo uzavrieť poistenie následnej škody za charter?

Informatívna interpretácia & benefity

Existuje riziko, že na prenajatej lodi spôsobíte škodu a loď nebude prevádzkyschopná k termínu nasledujúceho prenájmu. Prenajímateľ môže požadovať na základe nájomnej zmluvy povinnosť uhradiť škodu vzniknutú výpadkom nasledujúcich prenájmov.

Poistenie následnej škody pokrýva oprávnené regresné nároky na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku výpadku prenájmu, a to od štvrtého dňa nasledujúceho prenájmu vo výške do 13.000 EUR.