Prečo uzavrieť poistenie pre prípad nehody?

Informatívna interpretácia & benefity

Plnenie z poistenia pre pripad nehody (accident insurance) nastáva ak došlo pri prevádzke jachty k úrazu s trvalými následkami, alebo usmrteniu člena posádky, bez ohľadu na vlastné alebo cudzie zavinenie (kým pri Poistenií zodpovednosti skippera je nutné preukázať zavinenie skipperom). Taktiež pokrýva náklady na záchranné práce ohrozenej posádky.

Bežné (cestovné) úrazové poistenie sa obvykle nevzťahuje na „športy s vyššou mierou rizika ( jachting) “ alebo krytie nebýva dostačujúce.

Na rozdiel od bežného poistenia plnenie nastáva aj vtedy, ak nikto neutrpel úraz, teda ak sa posádka dostala do krízovej situácie na mori a musí byť privolaná pomoc ( napr. vrtulnik), aby sa predišlo úrazom. Tieto medzery v rozsahu poistného krytia poistenci často podceňujú.

Poistenie pre prípad nehody platí na celom svete, pre každú posádku s ktorou skipper vypláva!