Prečo uzavrieť poistenie odstúpenia od nájmu - storno?

Informatívna interpretácia & benefity

Informačná brožúra

V prípade, ochorenia skippera, alebo člena jeho najbližšej rodiny sa môže stať, že nie je schopný nastúpiť na plavbu. Ak nie je možnosť zabezpečiť adekvátnu náhradu a plavba je zrušená, je možné uplatniť plnenie z poistenia storna.

Spoluúčasť poisteného je 20%.

Poistenie pokrýva prípady náhleho ochorenia, ktoré neexistovalo, alebo ho nebolo možné predvídať pred uzavretím poistnej zmluvy.

Poistenie platí aj v prípade ochorenia na COVID 19 (potrebné doložiť potvrdením od lekára).

Poistenie pokrýva aj storno z dôvodu náhleho ochorenia, alebo úrazu najbližšej rodiny ( deti, rodičia, manžel/ manželka) Výška poistného je 4,9% z hodnoty chartru.
Poistenie je potrebné uzavrieť najneskôr do 7 dní od podpisu charter zmluvy, a nie menej ako 30 dní pred nástupom na charter.

(Na vyžiadanie je možné poistenie rozšíriť na celú posádku.)