Prečo uzavrieť poistenie odstúpenia od nájmu - storno?

Informatívna interpretácia & benefity

V prípade, ochorenia skipera, alebo člena jeho najbližšej rodiny sa môže stať, že nie je schopný nastúpiť na plavbu. Ak nie je možnosť zabezpečiť adekvátnu náhradu a plavba je zrušená, je možné uplatniť plnenie z poistenia storna. (po odpočítaní spoluúčasti).