Prečo uzavrieť poistenie kaucie ?

Informatívna interpretácia & benefity

Každý skúsený skiper vie, ako rýchlo pominie harmónia medzi jeho posádkou v nepríjemných situáciách, ak on alebo člen posádky spôsobí nejaké škody a všetci ich musia nahradiť. Posádka, ktorá bola pred nástupom na charter jednotná, je zrazu nejednotná v názore, prečo majú platiť všetci za škodu, ktorú spôsobil len jeden a to najčastejšie skiper. Skiper je totiž zodpovedný za celú loď.

To nevyhnutne viedlo k tomu, že skiperi, vedomí si vlastnej zodpovednosti požadovali poistenie pre prípad tohto rizika.

Poistenie kaucie sa vzťahuje nielen na jeden konkrétny charter, platí neobmedzene na obdobie 12 mesiacov - na celom svete (okrem Austrálie, Kanady a USA - na dotaz)!