Prečo uzavrieť poistenie kaucie Yacht-Pool?

Informatívna interpretácia & benefity

Ak nie je dohodnuté v chartrovej zmluve inak, skipper pri preberaní prenajatej lode skladá depozit (kauciu). Do tejto výšky skipper zodpovedá za škody, ktoré nastali jeho zavinením na prenajatom plavidle.

Yacht-Pool poskytuje poistenie depozitu s najširším krytím škôd v základnej cene a najnižšou spoluúčasťou na trhu, platné až 12 mesiacov.

Platí neobmedzene na obdobie 12 mesiacov - na celom svete na neobmedzený počet nájmov, pokračuje aj po škodovej udalosti.

Pokrýva všetky škody spôsobené skipperom, alebo posádkou na prenajatom plavidle do výšky kaucie.

Pokrýva aj dodatočné plachty (spinaker a genaker).

Pokrýva aj upchatú toaletu.

Najvýhodnejšie podmienky likvidácií poistných udalostí, najnižšia spoluúčasť na trhu iba 5%!

Spoluúčasť na rozdiel od konkurencie počítame iba z reálnej výšky škody (nie z depozitu)!

Celoročné poistenie depozitu sa neuplatňuje na regaty, výcvikové plavby, ani na plavby vedené profesionálnym skipperom. Na tieto sa vzťahuje poistenie špeciálene jednorázove poistenie (vyžiadať tu).

Motor, pomocný motor a prevodovka sú tiež poistené ak škoda nastala v dôsledku vonkajších vplyvov - napr. náraz, namotanie lana, utopenie (nie však v dôsledku amortizácie a chybnej údržby).

Poistený je aj pomocný čln.

Poistená je aj strata či krádež súčastí lode pokiaľ ich pokrýva depozit.

Poistenie depozitu je možné navýšiť kedykoľvek bez doplatku.

V prípade, ak došlo k poškodeniu plavidla v dôsledku dokázanej hrubej nedbanlivosti, poisťovateľ lode môže požadovať pokrytie plnej škody od skippera. Pre tento prípad odporúčame uzavrieť poistenie zodpovednosti skippera.

Článok: Ako sa rozlišuje poistenie depozitu a poistenie zodpovednosti.