POISTENIE CHARTRU - PROFESIONÁLNY SKIPPER


Profesionálny skipper je osoba, ktorá vykonáva funkciu kapitána plavidla za odplatu, finančnú alebo nefinančnú odmenu.

Vzhľadom na zvýšené riziko a väčšiu frekvenciu plavieb YACHT-POOL vypracoval špecifické podmienky chartru. Hlavnou odlišnosťou od poistenia hobby skippera je, že sa poistenie vzťahuje výlučne na skippera, nie na poistenie celej posádky.

Poistenie depozitu je platné iba na jeden charter, nie na 12 mesiacov. Teda na každý charter je potrebné vyžiadať nové poistenie depozitu, odporúčame ho rozpočítať na posádku. Platnosť ostatných druhov poistení profi skippera je identická s hobby skipperom (12 mesiacov okrem poistenia storna).

Info brožúra k produktu TU.

  Žiadosť o poistenie PROFI skippera SK