POISTENIE PLAVIDIEL

Poistenie lodí a plavidiel (plachetnice, motorového člna, housboatu, skútra...) určených pre súkromné aj komečné účely. Poskytujeme poistenie zodpovednosti pre škody spôsobené prevádzkou plavidla, havarijné (kasko) poistenie a poistenie posádky.

Zodpovednosť za škodu
Havarijné poistenie
Poistenie posádky
Výhody poistenia plavidla v Yacht-Pool

  • Krytie všetkých škôd bez skrytých výluk
  • Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na všetky
    autorizované osoby na palube
  • Poistenie zodpovednosti zahrňuje znečistenie vôd
  • Široké poskytovanie asistenčných služieb
  • Flexibilný prístup