HAVARIJNÉ POISTENIE PLAVIDLA


Havarijné poistenie pokrýva škody, ktoré sa môžu vyskytnúť na vašom plavidle počas plavby, na kotvisku, v prístave alebo v suchom doku.

Niektoré z rizík krytých komplexným havarijným poistením Yacht-Pool sú:

  • nehoda počas plavby / navigácie
  • požiar, výbuch, úder blesku,
  • vlámanie, krádež celého plavidla, zemetrasenie,
  • škodlivé činy tretích strán,
  • doprava plavidla po súši,
  • poškodenie vybavenia plavidla.


Poistné podmienky.