Aké zmeny pre turistov a jachtárov prináša vstup Chorvátska do Schengenu?

Aké zmeny pre turistov a jachtárov prináša vstup Chorvátska do Schengenu?

Chorvátsko sa 1. januára 2023 stalo 27. štátom schengenského priestoru, v rámci ktorého je možný voľný pohyb osôb a tovarov bez kontrol na vnútorných hraniciach. Rozšírenie schengenu prináša výhody pre občanov EU. Kontroly na hraničných priechodoch Chorvátska s Maďarskom a Slovinskom sú od januára zrušené, prejazd hranicami je voľný. Cestovanie do tejto prímorskej krajiny sa tak stáva výrazne jednoduchšie a bez zdržania na hranici.

Ministerstvo vnútra zároveň upozorňuje občanov, že pri vycestovaní do zahraničia je potrebné mať so sebou vždy cestovný doklad. To platí naďalej aj v prípade Chorvátska. Hoci v rámci štátov schengenu sa kontroly na vnútorných hraniciach nevykonávajú, povinnosťou občanov Európskej únie je, aby sa na území iných členských štátov EÚ dokázali preukázať cestovným pasom alebo občianskym preukazom s fotografiou tváre. Vlastný doklad musia mať aj deti.

Pre Chorvátsko vstup do Schengenu zároveň znamená sprísnenie ochrany vonkajších hraníc schengenského priestoru, na hraniciach so Srbskom, Bosnou a Hercegovinou a Čiernou Horou.

Ďalšie uľahčenie cestovania prináša vstup Chorvátska do eurozóny od 1. januára 2023, odpadá tým nutnosť zamieňať si peniaze pri návšteve tejto krajiny. Kuny – bankovaky aj mince je možné zameniť na pošte a v bankách do 1.1. 2024. Po tomto termine v HNB ( národná banka Chorvátska). Prevodný kurz medzi kunou a eurom je 7,534 EUR.

Čo konkrétne znamená pre jachtárov vstup Chorvátska do Schengenu?
Plavidlá ktoré prichádzajú z krajín Schengenu (napr. z Talianska, Slovinska)sa už nemusia registrovať v prístavoch s hraničným prechodom, kontrola pre nich nie je potrebná. Ak plavidlá prichádzajú z tretích krajín (Albánsko, Čierna Hora) je potrebné vykonať kontrolu na hraničnom prechode.

Vis, ktorý bol doposiaľ sezónny hraničný prechod pre jachtárov bude odteraz stály hraničný prechod.