BOAT SHOW – Najbližšie termíny výstav, na ktorých sa zúčastníme

BOOT DUESSELDORF
20.1. – 28.1.2024

BOOT TULLN
Austrian Boatshow
29.2. – 3.3. 2024